Serbest Bölgesi Yatırımcı İş Adamları Derneği'nin (BUSBIAD) kuruluş amacı, ülkemiz ekonomik ve dış ticaret potansiyelini daha iyi değerlendirmek, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkmak, üretim, iç ve dış ticaret hacmini arttırmak, ekonomik ve teknik işbirliğini sağlamak ve geliştirmeğe yönelik bilgi, görgü ve teknolojiden yararlanma imkanlarını araştırmak, kullanıcılar arasında gerekli dayanışmayı mesleki ahlak ve kamu yararına en uygun bir verim ve ahenk içinde geliştirmeye çalışmak, kullanıcılara mesleki, ekonomik ve sosyal yönlerden rehberlik yapmak, mevzuatın aksayan ve günün gelişen şartlarına uymayan yönlerinin tashihi için gerekli merciler nezdinde teşebbüs ve uğraşıya girişmek, bölgedeki kullanıcılar ile çalışanlarının sorun ve konularının çözümü için faaliyet göstermek, yasal olmak şartıyla kullanıcıların menfaatlerini üçüncü şahıslara karşı korumak ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak olarak tanımlanmıştır.
Derneğimiz bu tüzükle kurulmuş ve kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte bu çerçevede çalışmış, Bursa Serbest Bölgesi’nin kalkınmasına dönük birçok inisiyatif geliştirmiş, öncülük etmiştir.
Bu amaçlar doğrultusunda değerli çalışmaları ile topluma ve BUSBİAD’a hizmet etmiş olan tüm kurucularımıza, derneğimiz yönetim ve organlarında görev almış arkadaşlarıma ve bütün üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum.

 

Mehmet Selam ''Yönetim Kurulu Başkanı''

   
BUSBİAD © 2010 Bursa Serbest Bölge İş Adamaları Derneği / info@busbiad.org / Hisar Mevkii Liman Yolu Buseb Binası 16600 Gemlik / Bursa / TURKEY Tel:+900 224 524 89 00